Verksamhetsinformation

Midrange AB bildades i januari 1992.

Midrange AB är ett datakonsultföretag vars verksamhet kretsar kring IT-lösningar och systemutveckling inom bl.a. bank, finans/försäkring, myndigheter samt andra konsultbolag.
Basen utgörs av utveckling mot Windows-plattformen i Visual Studio.

Projekten består oftast av integration mellan Microsoft Office och andra affärssystem, t.ex. för dokumenthantering eller bearbetning av data.