Affärsidé

Midrange AB's affärsidé är att med en bred data- och verksamhetskunskap kunna vägleda kunderna inför beslut och upphandlingar, att utföra kundnära systemutveckling samt planera och genomföra utbildning och dokumentering inom IT-områdets Microsoft-segment.

Detta arbete skall drivas i god miljöanda enligt de uppsatta miljömålen. (Se Miljöarbete)