Kunskapsområden

Områden med goda verksamhetskunskaper Bank /Finans
Försäkring
Dokumenthantering
Allmän kontorsverksamhet

Systemutvecklingserfarenheter Visual Basic Version 1.0 - .NET
.NET Framework 1.0 - 4.6
VB Script
VBA i Microsoft Office 97 - 2016
DTS & SSIS-utveckling i SQL Server
ASP/HTML för Web-utveckling
Mailhantering i Microsoft Outlook
Windows COM-utveckling för Office 2000-2013
VSTO-utveckling för Office 2007-2016
Utveckling av Webservices för MS IIS

Plattformar / Serversystem SQL Server
Exchange Server
Internet Information Services (IIS)
Windows NT - 2012

För mer detaljerad information,ladda ner mitt CV i PDF-format här.
PDF-filen kan du läsa med
Download.