Midrange AB tillhandahåller

Systemutveckling, support och utbildning i
Windows, Office, .NET, SQL Server och
Visual Basic


Tips!

Ska ni avveckla er Windows 2008 Server och behöver hjälp med att konvertera MS Office-komponenter till Open XML?
Läs mer Här

 

Dagens citat:
Det som skrives det gömmes, det som talas det glömmes.
Svenskt ordstäv